Instagram Aina Strand

torsdag 19. februar 2015

Skolekultur og handlingsrom


Gunnar Berg skriver i boka Skolekultur – nøkkelen til skolens utvikling (1999), om de ytre og indre rammene i den norske skolen. De ytre rammene er lovverk og rammeverk, slik som for eksempel Kunnskapsløftet. De indre rammene er skolekulturen og praksisen ved hver enkelt skole. (Berg 1999) Mellom de indre og ytre rammene finner vi handlingsrommet, og her ligger det et stort potensiale for utvikling. I dette innlegget skal vi se mer på dette handlingsrommet, er det viktig for lærere å kjenne til dette handlingsrommet? Benytter lærere seg av det, og er det viktig å bruke det?

Skolekulturen handler ikke bare om det som skjer innenfor klasserommets fire vegger.
Det handler om hvordan hele skolen oppleves, både for de som jobber der, elevene, 
foresatte og andre i lokalmiljøet.

De ytre rammene er satt, og forsåvidt utenfor den enkelte lærers kontroll. Men hvordan hver enkelt lærer tolker disse er forskjellig. Hvordan hver enkelt skole jobber mot disse er forskjellig. Hvordan læreplanmålene formidles og brytes ned i undervisning er forskjellig. De indre rammene for hver enkelt skole er også svært forskjellig. Jeg har hørt kulturen i en bedrift, skole eller barnehage beskrevet som “fjøslukt”. Ikke fordi det nødvendigvis er en fæl lukt innenfor fire vegger. Men fordi alle vet (i hvert fall vi som er fra bygda), at når fjøslukta har satt seg i veggene tar det tid å få den bort. Det er ikke nok å vaske en gang, man må arbeide med å få vekk lukta over tid. Slik er det med kulturen og praksisen på en skole også. Det er ikke nok å bestemme på et møte at praksisen skal endres, dette tar tid og krever kontinuerlig arbeid.


Og her kommer handlingsrommet inn. Også fra høyeste hold er det uttalt at lærere og skoler har handlingsrom:Staten skal sette mål og bidra med gode rammebetingelser, støtte og veiledning. Samtidig må det vises tillit til skolen og lærerne som profesjonelle yrkesutøvere. Vi skal mobilisere til større kreativitet og engasjement ved å gi mer frihet til å ta ansvar.” (Clemet, K. 2004) Men benytter den enkelte lærer seg av dette handlingsrommet? Det er nok for enkelte tryggest å holde seg til læreboka og “slik har vi alltid gjort det”. Enten fordi man føler seg uerfaren, eller fordi man begynner å føle seg utdatert. Men om læreren benytter seg av dette handlingsrommet finnes det potensiale for uante muligheter. Det er som min medstudent Edin (Loga, E. 2015) skriver: "Frirommet gir muligheter til å ta i bruk ulike undervisningsmetoder samt benytte digitale verktøy på en kreativ måte i klasserommet. En ressurssterk og nytenkende skole som har en god skolekultur og tydelig ledelse vil klare å bruke dette frirommet til det maksimale."

Jeg mener at tradisjoner er viktig, og at dette er noe av det som kan være positivt ved en skolekultur. Men en skole kun preget av tradisjoner og “slik har vi alltid gjort det”, blir for meg en skole som har stagnert. Ved å benytte seg av handlingsrommet, tenke utenfor boksen, følge med i tiden, tror jeg at man kan utvide og strekke de indre rammene og skape en ny skolekultur. En lærer klarer ikke dette alene, men en lærer kan skape en klasseromskultur. Og ved å få med seg kolleger og ledere tror jeg man kan, over tid, skape en ny skolekultur, en annen fjøslukt. Kanskje til og med noe annet enn fjøslukt. Blomsterlukt? Nybil-lukt? Og slik skape gode læringsmiljø som ivaretar tilpasset opplæring, som gir motiverte elever, og fører til økt læringsutbytte.


Kilder:
Berg, G. (1999) Skolekultur. Nøkkelen til skolens utvikling. Oslo, Ad Notam Gyldendal

Clemet, K. (2004) Kultur for læring - faktablad. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kultur-for-laring-faktablad/id88114/

Loga, E. (2015) Lærernes "frirom/handlingsrom". Hentet 12.05.15 fra: http://edinl.blogspot.no/2015/04/lrernes-friromhandlingsrom.html

Bildet er merket for gjenbruk og hentet fra: http://simple.wikipedia.org/wiki/Primary_school

2 kommentarer:

  1. Som vanlig et bra blogginnlegg fra deg! Jeg syns du presenterer temaet veldig fint, og stiller deg selv gode spørsmål underveis. Du har en god oppbygging og fin flyt gjennom hele bloggen, noe som gjør det lett å følge tankegangen og forstå temaet. Syns du forklarer alle begrepene godt og liker at du bruker litt metaforer underveis, det gir litt ekstra liv til teksten. Jeg støtter deg også i konklusjonen din om at det er viktig å beholde litt av de tradisjonene og egenhetene som gir en skole sin identitet. Alt i alt en meget god tekst! Bra jobbet!

    SvarSlett
    Svar
    1. Takk for positiv tilbakemelding :)

      Slett