Instagram Aina Strand

søndag 2. november 2014

Debatt som sjanger


I dette blogginnlegget skal jeg begynne med å presentere en analyse av argumentene i debatten mellom Arne Krokan og Peder Haug som ble gjennomført på Høgskulen i Volda høsten 2014. Debatten var en del av seminaret "Framtidas læring og skole. Jeg vil deretter presentere en animasjon som viser to forskjellige standpunkt i den stadig tilbakevendende debatten i media angående bruk av Facebook i skoletiden. Presentasjonen tar også inn elevperspektivet i debatten, og i tillegg håper jeg at mitt eget standpunkt i debatten skinner igjennom. Jeg vil avslutte blogginnlegget med å vise hva jeg vil vektlegge som vurderingskriterier for en debatt på 7.trinn.


Del 1 - DebattArne Krokan vs Peder Haug
Grunnlaget for debatten legges i innleggene begge foredragsholderne har forut for debatten. Krokan begynner sitt innlegg med å understreke at det handler ikke om teknologi, men om forholdet mellom mennesker. Han bruker konkrete eksempler for å vise at samfunnet utvikler seg, mens skolen ikke henger med. Han skisserer også noen utfordringer, blant annet at ansatte i skolene ikke tar ansvaret alvorlig. Han presenterer også noen hjelpemidler som kan hjelpe skolen videre i utviklingen. 

Haug innleder med å si at han føler han representerer “stemmen fra hornet på veggen” i denne debatten, og at han stusset over å bli invitert med. Han presenterer sine argumenter på en måte som ikke fenger like mye som Krokan; store ord, store tall, lange tekster på skjermen og lite engasjement i formidling. (Det slår meg at Haug er et godt eksempel på deler av utfordringene han skisserer.) En av utfordringene Haug tar frem er det store frafallet i videregående skole, dette mener han kan løses med bedre lærere. Inkluderende lærere med engasjement og formidlingsevne. 

Det som skiller innleggene mye mener jeg er at Haug ser mye tilbake på historien og fortiden, mens Krokan er mer løsningsorientert og ser fremover.

Når selve debatten begynner åpner Krokan med et innspill som jeg allerede hadde tenkt på selv; han er enig i mye av det Haug sier. Han tilbakeviser noen av argumentene til Haug ved å påpeke at mye av forskningen på IKT i skolen er gjort med det grunnlag at IKT har blitt tilført til gamle læringsprosesser. Han mener at vi må endre læringsprosessene parallellt med at IKT blir integrert. Han foreslår samarbeid. Haug åpner med å si at han er skeptisk til alt. Og disse to holdningene mener jeg preger resten av debatten. Krokan virker endringsvillig, mens Haug virker skeptisk. Dette avsluttes det også med, Haug uttrykker til og med redsel. Mens Krokan ønsker revolusjon, ønsker Haug en langsom utvikling der man utvider det gode og bytter ut det dårlige.

Min konklusjon må bli to spørsmål: når dette skal settes ut i praksis, er de egentlig ueninge? Eller går det ann å finne en gylden middelvei som tar det beste av begge?


Del 2 - Presentasjon av debatten angående facebook i skoletiden
Del 3 - Vurderingskriterier - Debatt 7.trinnLav måloppnåelse
Middels måloppnåelse
Høy måloppnåelse
Presenterer påstander uten å argumentere.
Presenterer påstander med et argument.
Presenterer påstander med flere saklige argumenter.
Lytter ikke til motstanderen.
Lytter til motstanderen.
Lytter interessert til motstanderen og viser dette i videre argumentasjon.
Tilbakeviser ikke motstanderens argumenter.
Tilbakeviser motstanderens argumenter uten begrunnelse.
Tilbakeviser motstanderens argumenter med begrunnelse.Kilder brukt som inspirasjon til animasjonsfilmen:


Svendsen, R.H. (2009, 28.mars). Krever restriksjoner på Facebook. Nrk Hordaland. Hentet 02.11.2014 fra: http://www.nrk.no/hordaland/krever-restriksjoner-pa-facebook-1.6584447


Aagre, A. (2014, 10.nov). Kritiserer Facebook i norsk skole. Computerworld. Hentet 02.11.2014 fra: http://www.cw.no/artikkel/it-karriere/kritiserer-facebook-norsk-skole


Larsen, S.G. (2010, 22.juni). Bruker Facebook i undervisningen. Verdens Gang. Hentet 02.11.2014 fra: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/bruker-facebook-i-undervisningen/a/10009313/

Schou, L.M. (2010, 23.juni). Facebook i timen. Aftenposten. Hentet 02.11.2014 fra:  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3704848.ece

2 kommentarer:

  1. A very good analysis of the argument, raising important questions about how we move forward and find the middle ground. I think we will explore this middle ground throughout DKL in the spring : ) I really like your animation, it articulates the elements of debate well in an engaging way. Very good.

    SvarSlett
  2. Hei Aina, din analyse av debatten mellom Krokan og Haug er kjempebra. Du har fått med det viktigste, holdningene til Krokan og Haug som samtidig representerer to standpunkter i debatten og i samfunnet ellers. Det er mange som er mot digital teknologi i skolen, men som argumenterer ved å vise til fortiden og en "slik har vi alltid gjort".
    Din presentasjon av debatten angående facebook i skoletiden er også veldig bra. Den viser tydelig din mening om bruk av facebook i skoletiden. Kjempebra :)

    SvarSlett