Instagram Aina Strand

tirsdag 7. oktober 2014

Storyboard og læringsformer


Jeg vil i dette blogginnlegget presentere en storyboard der jeg planlegger en produksjon i samfunnsfag. En storyboard er en visuell plan for hvordan en ferdig film skal se ut (Wikipedia - Storyboard). Jeg vil deretter se på et undervisningsopplegg som bygger på samme tema som produksjonen i del 1 av blogginnlegget.

Storyboard
Jeg har valgt et samfunnsfaglig tema for min storyboard: "Sammenheng mellom forurensing og forbruk". Produksjonen skal brukes i en 7.klasse, og klassen er ikke vant til å få lærestoffet presentert på film. Jeg vil derfor forsøke å planlegge en kort og tydelig film. Jeg har tidligere følt at jeg har planlagt og forberedt undervisningsopplegg i DKL som jeg kunne tenkt meg å bruke i undervisning, men det har ikke passet slik. Derfor snur jeg nå tankegangen, og tenker: Hva er det neste temaet elevene mine skal jobbe med, og hvordan kan jeg bruke det i DKL. Slik kan jeg planlegge noe som jeg kan bruke både i studie og arbeid, noe som er viktig for meg i disse "tidsklemme-tider". Produksjonen jeg har planlagt er tredelt; del en er en kort presentasjon, del to er hoveddelen med tema forurensing og forbruk, del tre er presentasjon av oppgaven som elevene skal jobbe med på skolen.Jeg tror at ved å lage en storyboard får man arbeidet mer målrettet når man begynner filmingen, og ikke minst når man begynner klippingen. Tenkt situasjon: Du sitter klar og skal klippe sammen filmen din. Når du er godt i gang oppdager du at du mangler en viktig filmsnutt. Du må tilbake til location for å spille inn filmsnutten, eller du må supplere med et dårligere alternativ. Uansett ble klippearbeidet avbrutt. Ved å ha en plan for akkurat hva som skal filmes, hvilke bilder som må taes eller finnes frem, og hva som skal spilles inn av lyd, slipper man slike forstyrrelser i arbeidet.

Når vi laget presentasjonsvideoen i begynnelsen av semesteret hadde jeg laget en meget enkel versjon av et storyboard. På en huskelapp på telefonen min hadde jeg en plan over filmen, og en liste over hvilke filmer som måtte filmes, bilder som jeg måtte ta, og bilder jeg måtte finne frem. Dette gjorde at når jeg skulle sette sammen filmen kunne sitte uforstyrret foran pcen og konsentrere meg om klippearbeidet. En kronologisk sammensatt storyboard kunne lettet klippearbeidet ved at jeg kunne jobbet enda mer målrettet.

Læringsformer
Jeg har valgt å bygge videre på produksjonen fra første del av blogginnlegget.
Tema: Forbruk og forurensing
Mål: -Kunne forklare sammenhengen mellom forbruk og forurensing.
         -Diskutere hva vi kan gjøre for å forurense mindre.
Gruppe: 17 stk 7.klassinger.
Vurdering: Utarbeide egne vurderingskriterier for produksjonen, og gjennomføre en egenvurdering for både egen og gruppens arbeidsinnsats.


Det er mye i dette opplegget som jeg tror vil motivere mine elever. Både det å få bruke kamera, og produsere en digital fortelling har jeg gode erfaringer med i klassen. Dette syns de er spennende og har utvist stor kreativitet. Jeg har valgt at elevene skal kommunisere på sms om de samarbeider på fritiden, dette fordi alle har telefon og det er her de er tilgjengelige. Det er veldig forskjellig hvor mye tilgang elevene mine har til pc/nettbrett med internett, og feks i forum i Fronter tror jeg det vil bli vanskelig å få kontinuitet i kommunikasjonen. En utfordring her er for meg som lærer å sikre at alle blir inkludert. Jeg tror derfor det meste av samarbeid vil bli lagt opp til skal skje i skoletiden. For at jeg skal kunne lykkes med dette undervisningsopplegget er det noen ting jeg må ta hensyn ifht den elevgruppen jeg jobber med: Jeg må sikre at teknisk utstyr er ledig og oppladet når vi trenger det. Jeg må gjøre gode vurderinger når jeg skal sette sammen gruppene som skal jobbe sammen. En god sammensetning av elever som kan lære av hverandre, både faglig og teknisk, kan utgjøre forskjellen på om det blir suksess.


Kilder:
Storyboard. (s.a.). I: Wikipedia. Hentet 8.okt 2014 fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Storyboard


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar