Instagram Aina Strand

fredag 12. september 2014

Infographic


I denne oppgaven har jeg samtalt med elevene mine om deres internettbruk. Jeg har fremstilt det jeg fant i en infographic som jeg laget i programmet Canva.

Det må nevnes at hadde det ikke vært for denne videoen her, hadde jeg ikke kommet langt i produksjonen av infographicen. Videoen gav meg akkurat nok input til å komme i gang, og når jeg først var i gang, forklarte mye av programmet seg selv. Viktige tips jeg tar med meg fra arbeidet er blant annet at det fungerte best for meg å ikke velge en forhåndsdefinert mal, utformingen av min infograph ble bedre og lettere når jeg stod helt fritt. I begynnelsen låste jeg meg veldig i at jeg måtte finne feks piler som pekte riktig vei. Mye ble derfor lettere når jeg innså at alle elementene kunne dreies rundt.
Jeg hadde litt flaks med tema på denne oppgaven; klassen min har jobbet med nettvett de siste to ukene, og jeg hadde gode fakta innsamlet allerede. Elevene mine hadde allerede hatt i lekse å skrive en tekst om hva de bruker internett til, og levert denne i Fronter. Når jeg ordnet funnene fra tekstene deres statistisk, så jeg at veldig mange hadde Snapchat og Instagram på sin toppliste. Og dette fikk meg til å tenke.. for både Snapchat og Instagram har 13 års aldersgrense. Mine elever er 11 og 12 år, og for å opprette profil på disse nettstedene må man taste inn fødselsdato. Jeg bestemte meg da for å ta med aldersgrenser som samtaletema inn i klasserommet.

Det viste seg at ingen av mine elever respekterer alle aldersgrenser på nettet. De har alle forskjellige terskler for når  de bryter aldersgrenser, for guttene gjaldt det i stor grad å spille spill med høyere aldersgrenser. Medietilsynet har gjennomført en undersøkelse på dette, de fant at 4 av 10 i aldersgruppen 9-16 år har spilt spill med 18 års aldersgrense. Jentene i klassen bryter aldersgrenser ved å skaffe seg profiler i sosiale medier med høyere aldersgrenser. Alle jentene har profiler på enten Snapchat, Instagram, eller begge deler. I tillegg har noen profil på Facebook, Vine, Google+ og Twitter.  Det som overrasket mest var den tydelige aksepten dette har i foreldregruppa. Alle jentene og godt over halvparten av guttene kunne fortelle at foreldrene visste om at aldersgrensene ikke blir holdt. Er dette fordi foreldregenerasjonen ikke respekterer aldersgrenser? Forstår de ikke hvorfor aldersgrenser blir satt? Eller er det rett og slett fordi de foretrekker en åpen dialog med barna og veileder dem i de fora som blir brukt, fremfor at barna gjør ting i smug uten noen veiledning? 

Det kunne absolutt vært interessant å se videre på dette, kanskje gjennomføre en spørreundersøkelse. Jeg tror regler og motivasjon for regler er like mange som det finnes familier. Men det kan nok være mulig å finne en rød tråd, en trend for hva som kjennetegner nettvettreglene til en bestemt foreldregruppe. I boka "Mediegenerasjonen. Barn og unge i det nye medielandskapet", har forfatterene sett på nettopp det med regler i hjemmene ifht TV og PC-bruk. De fant at det foreldrene generelt var mest opptatt av, var å regulere barnas tidsbruk foran PC og TV (Hagen & Wold 2009:136-137). De siste årenes utvikling innenfor bruk av internett på mobiltelefon og nettbrett tror jeg gjør det vanskeligere for mange foreldre å regulere tidsbruk. Denne nye bruken fører til nye behov for regler, oppfølging og veileding. 

Alt i alt må jeg si at dette ble en spennende bloggoppgave. Både innføringen i et nytt program, Canva, og refleksjonen rundt samtalene jeg har hatt  med elevene mine har gitt meg mye. Sistnevnte har også trygget meg i at valget jeg har tatt ved å ta dette studiet var et klokt valg. Både som mor og lærer blir det viktig for meg å prøve å gå noenlunde i takt med utviklingen innenfor teknologien. Både for å kunne gå foran som et godt eksempel og for å kunne veilede i nett-jungelen på en god måte. Kilder:

Hagen, I. og Wold, T. (2009). Mediegenerasjonen. Barn og unge i det nye medielandskapet. Oslo: Det Norske Samlaget2 kommentarer:

  1. Hei Aina, du var en av de første som har "gjort leksa" og du har også fått med alt. En interessant undersøkelse om elevene dine respekterer alle aldersgrenser på nettet. Jeg ble overasket over resultatet, og som du skriver, det ville vært interessant å undersøke det videre. Infografikken du lagde var oversiktlig, og viser tydelig hvor du vil fram. Du refererer til kilder og reflekterer fint over ny innsikt om barns mediebruk, og også i forhold til hvordan du har brukt Canva - programmet. Et flott innlegg!

    SvarSlett
  2. Dette er et interessant tema, og det er nok mange som er enige i de tankene du har gjort deg i teksten din. Mange er sikkert ikke klare over at 7.klassinger (og yngre elever) er inne på "ting" med 13-, 16- og 18 års aldersgrense, og noen vet sikkert ikke at facebook, instagram osv har aldersgrenser. Det hadde vært interessant å finne ut hva de voksne vet, hva de ikke bryr seg om og hva de lar barna sine gjøre selv om de vet om aldersgrensene. Du reflekterer fint og kommer med gode funn og spørsmål.

    SvarSlett