Instagram Aina Strand

onsdag 5. februar 2014

Sosial web: Kunnskap og læringHva kom først, høna eller egget? Må man lære for å få kunnskap? Eller må man ha kunnskap for å lære? Ifølge wikipedia er læring “en relativt varig endring (eller potensiell endring) i atferd som følge av erfaring.” (“Læring“, s.a.). Kunnskap er “en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne for en bestemt hensikt”. (“Kunnskap”, s.a.) Er det virkelig så enkelt å definere begrepene kunnskap og læring? Ligger det mer i disse begrepene og har de endret seg over tid? Hva med min kunnskap og læring, er den enkel å definere?
Grovt sett kan vi si at det er tre hovedteorier på hvordan vi lærer; Atferdsteoretiske - som sier noe om betingelsene for at vi skal endre adferd. Atferdsteoriene er basert på hvordan ytre stimuli kan føre til endring av adferd og utvikling. Kognitiv læringsteori legger vekt på sammenhenger og forståelse, at man har en indre motivasjon for å forstå hvordan ting henger sammen. Konstruktivistisk læringsteori sier noe om prosessene frem mot forståelse. Konstruktivismen er bygget på at man lærer i sosialt samspill, og lærer får ofte rollen som en medierende hjelper. (Krokan 2012:120-121) Læringsteoriene har endret seg over tid. Men internett har ført til store ytre forandringer. Fører dette til et nytt syn på læring?'
Har kunnskapsbegrepet endret seg over tid? Frem til internettets entre var kunnskap det man visste, det man kunne finne i en bok, eller få formidlet fra andre mennesker. Internett har åpnet opp for at all verdens kunnskap er tilgjengelig et tastetrykk unna. Arne Krokan skriver i bloggen sin
Mens mye av den tradisjonelle pedagogikken bygger på et leksikografisk læringssyn, det vil si at kunnskap betraktes som noe objektivt gitt som finne i bøkene, bør pc-bruken i skolen i større grad bygges på den sosialkonstruktivistiske pedagogikken. Her ses kunnskap som noe som etableres i den enkeltes hode.


Som min medelev Monica skriver: "Hver dag blir vi "bombardert" med ny kunnskap. Hvordan skal vi klare å oppdatere oss? Finne frem til det som er viktig for oss?" (Eikebø, 2014) Vi har nå tilgjengelige verktøy for at elevene kan konstruere sin egen kunnskap på de måtene de lærer best. Den viktigste kunnskapen har blitt hvor man kan finne kunnskap, for å bygge kunnskap.
Hva er så konnektivismen? Konnektivismen er ikke en ny læringsteori, men mer et tillegg til de læringsteoriene som allerede finnes. I konnektivismen er det vekt på at man skal lære i nettverk. ("Connectivism" s.a.). Det viktige blir da å bygge og vedlikeholde eget læringsnettverk (se tidligere blogginnlegg om PLN). Ved å sikre seg et godt og relevant PLN kan man ha tilgang på den informasjonen man trenger for å sikre egen læring. Et godt PLN gir oss tilgang til distribuert kunnskap - kollektiv kunnskap - som er all kunnskap som finnes “der ute”. Mulighetene er uendelige.
 
Kunnskap er i 2014 like mye det å vite hvor man kan finne informasjon, som det man faktisk vet. Kunnskapen om hvordan man kan vedlikeholde og utvikle nettverk - PLN - for å holde seg oppdatert på det siste er blitt grunnleggende for god læring. En annen side av læring og kunnskap i 2014 er å kunne skille mellom viktig og uviktig informasjon, og å kunne skille de gode kildene fra de dårlige.

Internett er kommet for å bli, nå må vi lære, -og lære bort, å navigere i det for å utnytte det til vår fordel og læring.
Kilder:

Connectivism (s.a.) I: Wikipedia. Hentet 11.februar 2014 fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Connectivism

Eikebø, M.M. (9. februar 2014). Kunnskap og læring i 2014. Hentet 15. februar 2014 fra: http://monicaeistudiebloggdk.blogspot.no/2014/02/kunnskap-og-lring-i-2014.html

Krokan, A. (2008). Skriv fem faktasetninger om Elverum - eller pedagogikk i det digitale nettsamfunnet. Hentet 5.februar 2014 fra http://arnek.wordpress.com/2008/04/08/skriv-fem-faktasetninger-om-elverum-eller-pedagogikk-i-det-digitale-nettsamfunnet/

Krokan, A. (2012). Smart læring: Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Bergen: Fagbokforlaget

Læring (s.a.) I: Wikipedia. Hentet 1.februar 2014 fra:http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6ring

Kunnskap (s.a.) I: Wikipedia. Hentet 1.februar 2014 fra:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kunnskap

Høne-bildet er merket for kommersiell gjenbruk og hentet 05.03.2014 fra: http://www.focus.it/tecnologia/e-nato-prima-luovo-o-la-gallina-scoprilo_C12.aspx

2 kommentarer:

  1. Heisann Aina. Kjekt å lese bloggen din. Artig start med utsegn om kva som kom først av høna eller egget, og samanliknar det med kunnskap og læring. Det er noko ein kan reflektere over. Kunnskap og læring heng tett saman. Så ser eg vi har funnet fram til same side, til bloggaren Kristin Over-Rein. Ho hadde ein del interessant å lese om kollektiv kunnskap. I tillegg syns eg du har med eit godt og viktig poeng på slutten om læring og kunnskap i 2014, det er at ein skal kunne skilje mellom viktig og uviktig informasjon, og skilje gode og dårlege kjelder. Dette er noko ein etterkvart bør ha meir og meir fokus på.

    SvarSlett
  2. Du burde ha bilde av et egg og ei høne :-D Morsomt å se bildet ditt av alle de strekmenneskene - de ser ut som en klasse. Man er så opptatt i dag av at alle skal lære likt - noe som er helt klin umulig for ingen elever husker alt og da sitter man igjen med litt alle sammen. Og da er jo lik læreplan for alle en utopi...Om vi fokuserer på ferdigheter så blir PLN viktigere enn noen gang. Sammen kan vi klare masse!

    SvarSlett