Instagram Aina Strand

lørdag 25. januar 2014

Tankekart som tenkeverktøy

Undervisningsopplegg i samfunnsfag

Jeg har forberedt et undervisningsopplegg for 6.klasse i temaet middelalder, der tankekart er et sentralt verktøy. Jeg har laget to Prezi-presentasjoner, en med målgruppe elever, og en for kollegaer og medstudenter og forelesere i DKL.Prezi - presentasjon for kollegaer, lærere, ledelse, DKL-studenter og -forelesere

Arbeidet med temaet tankekart har gitt meg noen nye verktøy å bruke, det viktigste av disse Prezi. Brukervennlighet og at det er gratis og tilgjengelig på nettet med fjernlagring gjør dette til et verktøy jeg vil benytte meg av. 
Tankekart er jeg vant til å bruke i undervisningen, men da på papir. Jeg ser absolutt fordelen med å bruke tankekart digitalt, blant annet det at elevene ikke kan rote de bort når vi bruker samme tankekart over tid. Når det gjelder programvare for tankekart har jeg prøvd ut 4-5 stykker, men syns ikke noen av dem var optimale. Jeg vil lete litt til før jeg velger en programvare jeg kan prøve ut med elevene. Kilder:

Imsen, G. (2012). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget

Jonassen, D. (1998). Computers as Mindtools for Engaging Critical Thinking and Representing Knowledge. USA: Pennsylvania State University

Utdanningsdirektoratet (2013, 1.august) Læreplan i samfunnsfag. Hentet 25.januar 2014 fra http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/1 kommentar:

  1. God idé å dele inn i to ulike tankekart. Det fungerer godt. Du reflekterer over de didaktiske grepene du gjør, du kan gjerne være enda grundigere her, både med presentasjon av teori og din refleksjon med utgangspunkt i teorien. Godt arbeid!

    SvarSlett