Instagram Aina Strand

søndag 10. november 2013

Delemne 4: Lyd og mappeoppgave 2


Delemne 4 handler om digital lyd og programvaren vi har blitt introdusert for er Audacity. Dette er et gratisprogram. Vi fikk øvingsoppgaver som vi skulle gjennomføre, der vi feks skulle fjerne støy i musikkopptak. Jeg har jobbet lite med digital lyd tidligere, så å få til disse oppgavene gav en fantastisk mestringsfølelse. Jeg hadde vel i utgangspunktet ikke stor tiltro til egne evner.. Når jeg nå har fått større selvtillit i arbeidet med digital lyd, kan jeg vurdere å ta dette med i egen undervisning.

I boken Didiktikk nevnes noen gode eksempler på hvordan digital lyd kan være til støtte i undervisningen: Lydopptak kan hjelpe til å dokumentere utvikling i leseopplæring. Man kan også bruke lyd for å gi tilpasset opplæring til elever med synshemming eller lærevansker.

Mappeoppgave 2 innebærer at vi skal lage et undervisningsopplegg  der elevene skal bruke lyd og bilde. Jeg har valgt å lage et opplegg i norsk for 7.klasse med tema eventyr. Elevene skal spille inn ett av tre alternative eventyr som lydfil og lage en bildefortelling til. Opplegget skal gjennomføres i grupper og målgruppen er  1. og 2.klasse. Her er det bare kreativiteten som setter grensene, om elevene velger å ta roller til bildene, bruke figurer, tegning eller bare abstrakt bruk av bilder.

Når jeg skulle gjennomføre opplegget selv valgte jeg å bruke leke-figurer for å lage en bildefortelling av Bukkene Bruse. Her støtte jeg tidlig på første hindring. Mangel på geiter førte til utstrakt bruk av sau i min fortelling. Innspilling av lydfil gikk forsåvidt greit. Men jeg synes, i likhet med mange andre mistenker jeg, at det er ubehagelig å høre sin egen stemme på opptak.. For å fjerne litt ubehag, valgte jeg å legge til bakgrunnsmusikk. Det er også en litt rar bilyd på lyden min, jeg finner ikke årsak eller løsning på dette.. Den største utfordringen møtte jeg da jeg skulle sette det sammen. Dette var samme utfordring jeg møtte på da jeg skulle lage bildefortelling i delemne 3; jeg finner ingen mulighet for å ha forskjellig visningstid på bildene. Jeg valgte dermed å bruke Windows MovieMaker til å sette sammen bildefortellingen. Der er mulighetene litt større, men allikevel ikke optimale. Jeg tror kanskje løsningen på dette må være å lage bildefortellingen først, og dernest tilpasse/spille inn lydfilen til denne.

Kilder:
Bjarnø, V., Giæver, T. H., Johannesen, M. og Øgrim, L. (2008): DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning. (2. utgave) Bergen, Fagbokforlaget


Musikk:
The Mountain Gnome by clynos is licensed under a Creative Commons Licence.

1 kommentar:

  1. Veldig bra, Aina. Eg må legge til ein kommentar her óg. Eg syns det passa godt at du la til bakgrunnsmusikk. Stemma di kom likevel godt fram, du las tydeleg og roleg. Eg trur det er viktig som du har gjort, og gjere seg litt til i stemma når ein les ulike roller. Dette er nok noko som lett kan fenge ungar som skal høyre på. Så likte eg at du har tatt bildene ute, i verkelege omgjevnader. Då er det lettare å ta bilete med riktig lys. Ein slepp å kanskje måtte bruke blitzen. Eg tenkte eg skal prøve å lage kulissene til mitt eventyr. Så filmen min kjem etterkvart. Godt arbeid, Aina. Det inspirerte meg til å få fortgang i mitt prosjekt.

    SvarSlett