Instagram Aina Strand

tirsdag 8. oktober 2013

Delemne 3: Digitale bilder

Denne uken fikk vi i oppgave å eksperimentere med digitale bilder.
Første del av oppgaven var som følger: "Ta eit bilete i breiddeformat der motivet er plassert på midten. Prøv deretter å plassere motivet i høve til tredjedelsregelen. På kva for bilete kom motivet mest til sin rett?"På bildet til venstre har jeg plassert motivet midt i bildet. Motivet blir også rammet inn av bjørkestokken til venstre i bildet. 
 I bildet til høyre har jeg plassert motivet i forhold til tredjegradsregelen. For å få til dette måtte jeg ta to skritt tilbake og fikk med garasjeveggen i bildet. Dette tar mye fokus bort fra hovedmotivet. Og dette er vel et av de store problemene når det gjelder å ta gode amatør-bilder: altfor ofte er det forstyrrende elementer i bildet.


Neste del av oppgaven lyder slik: 
"Prøve det same med eit kvadratisk format. Ta i bruk Picnik/Picasa til å beskjere biletet. Vil du seie at det kvadratiske formatet endrar måten å oppfatte biletet på sett i forhold til dei to plasseringane av hovudmotivet (midtstilling og tredjedelsregelen)?"Her har jeg da beskjært de to bildene kvadratisk. På det bildet hvor motivet var sentrert "mistet" jeg i prossessen bjørkestokken som rammet inn bildet. Her måtte jeg enten velge å kutte veggen på hytta eller å få med stokken. Jeg valgte da å miste stokken. Dette bildet ble da kjedelig føler jeg, ihvertfall sammenlignet med bildet til høyre. Bildet tatt etter tredjegradsregelen fikk kuttet vekk garasjeveggen, og dette løftet bildet flere hakk mener jeg. I dette bildet har hytta en naturlig plassering i omgivelsene og bladverket som kommer ned på toppen av bildet gir bildet liv. Jeg vil absolutt si at bildet tatt etter tredjegradsregelen ble det beste etter at det ble kuttet kvadratisk.

Jeg fortsatte da å leke meg i Picasa for å oppfylle neste del av oppgaven:
 "Bruk andre komposisjonsmessige verkemiddel for å framheve eit hovudmotiv. Kva meiner
du sjølv verkar best? Begrunn/reflekter omkring svaret."


Picasa har flere valg for filter med ferdige effekter man kan legge på bildene. Her har jeg brukt "holga" som både gjør bildet svart/hvitt og som lager en uklar ramme i bildekanten. Dette syns jeg gir bildet en helt annen mening enn originalen, det blir nesten litt skummelt. Fokus blir enda mer rettet mot selve hovedmotivet, hytta, når det ikke er noen farger i omgivelsene som tiltrekker seg oppmerksomhet.


På dette bildet har jeg brukt effekten som rett og slett heter "gjør sterkere". Og det er akkurat det som skjer; fargene blir sterkere. Dette effekten gir mer inntrykk av hvilken årstid bildet er tatt i, høsten formelig spretter ut av bildet. De sterke fargene tar muligens litt oppmerksomhet fra hovedmotivet, men gjør det egentlig noe med så vakre omgivelser. Kanskje er det omgivelsene mer enn hytta som er hovedmotivet?Jeg valgte også å redigere et høstbilde til. Med et enkelt tastetrykk fikk jeg fargene til å sprette mer ut av bildet. Jeg beskjærte også bildet for å komme nærmere inn på motivet, og kuttet vekk unødvendig himmel og mark som tok fokus fra de vakre høstfargene. Men er de vakre høstfargene ekte når bildet er redigert?Siste del av oppgaven lyder sånn:
"Prøv deg på å vurdere eit foto som du finn på nettet. Kva komposisjonsmessige verkemiddel finn du og kva har dette å seie for korleis ein oppfattar biletet?"


(http://www.flickr.com/photos/derekskey/5105100546/)

Bildet jeg har valgt å vurdere fant jeg på flickr.com. Bildet fant jeg via creativecommons.org sin søkemotor. Slik sikrer jeg at jeg bruker et bilde som fotografen har gitt tillatelse til at kan brukes i offentlig sammenheng. 
Bildet er svart/hvitt noe som gjør at motivet, sykkelen, kommer tydelig frem. Sykkelen er plassert etter tredjegradsregelen, noe jeg mener gjør bildet mer interessant enn om sykkelen hadde vært plassert midt i bildet. Øverst i senter av bildet ser vi et lys eller en refleksjon som gjør meg litt nysgjerrig. Står sykkelen i et portrom, og er lyset fra et vindu?

Bruk av bilder i undervisning: For mange elever i dagens skole er digitale bilder en naturlig del av hverdagen. Flere og flere har mobiltelefoner med kamera, og de knipser bilder som de deler på facebook, twitter, instagram etc. Allikevel mener jeg at vi har mye å lære bort i bruk av digitale verktøy i fotografering, men også når det gjelder personvern og nettvett knyttet til bilder og internett. To gode regler når man underviser barn i nettvett mener jeg er: -Tenk deg om før du deler eller gir fra deg bilder av deg selv. -Spør om lov før du legger ut bilder av andre. (Bjarnø et al:235) Jeg syns også man skal oppfordre elever og foreldre til å ha en åpen dialog om dette hjemme. Opp til en viss alder bør kanskje foreldrene godkjenne bilder før barna deler dem på internett?Oppgava er henta fra: Krøvel-Velle, H., Vadla, E., Nesset, C., Antvort, K., Frantsen, T.
 Digitale bilete - leksjon 1. Høgskulen i Volda. Digitale bilete - leksjon 1. Høgskulen i Volda. Publisert i Fronter oktober 2013 

Kilder: Bjarnø, V., Giæver, T. H., Johannesen, M. og Øgrim, L. (2008): DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning. (2. utgave) Bergen, Fagbokforlaget.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar