Instagram Aina Strand

onsdag 16. oktober 2013

Delemne 3: Bildefortelling

Denne uken fikk vi i oppgave i DKL å lage en bildefortelling. Jeg valgte å lage en bildefortelling fra hjemstedet mitt, gjennom et helt år. Dette gjorde jeg ved å bruke bilder jeg har tatt det siste året i de fire årstider. Jeg forsøkte å binde filmen sammen med å bruke dikt som representerer årstidene. Og kanskje kan noen som ser filmen finne en dypere mening med den?
Prosessen: Jeg valgte å bruke Picasa 3 når jeg skulle lage filmen. Programmet syns jeg var selvforklarende hele veien, og jeg støtte ikke på noen hindringer mens jeg redigerte sammen filmen. Det var allikevel noen ting jeg savnet i programmet. Jeg ville gjerne at lysbildene med tekst skulle vise lenger enn bildene, men jeg fant ikke noe valg for forskjellig lengd på visningstid. Jeg kunne også ha tenkt meg en "mykere" slutt på filmen, både når det gjelder musikken og det siste lysbildet med tekst. Dette fant jeg heller ikke noe valg for.

Den eneste utfordringen jeg møtte på var når jeg skulle laste opp filmen på internett. Både i bloggen og i google+ nettalbum er noen av lysbildene med tekst blitt kuttet. Slik er det ikke når jeg ser filmen i Picasa eller Windows Media Player lokalt på maskinen. Jeg har forsøkt å laste opp på nytt både i bloggen og i google+, men skaden er der allikevel.

Bildefortelling i undervisning: Det å fortelle historier og eventyr har lange tradisjoner i Norge. Historiene ble overlevert muntlig mellom generasjoner, for senere å bli skrevet ned blant annet av Asbjørnsen og Moe. Når jeg var liten hadde jeg eventyr på kassett og vhs, barna mine har eventyr på cd og dvd. Nå har utviklingen kommet så langt at elevene i skolen kan lage sine egne digitale fortellinger og eventyr. Ved å integrere digitale verktøy i undervisning for å øke andre ferdigheter får vi økt digital ferdighet uten egentlig å ha fokus på det. Slik kan vi bidra til at det å bruke digitale verktøy blir en naturlig måte for å elevene å jobbe på. (Høiland:141-143)

Er målet ren digital øving, er mulighetene mange, og ikke så tidkrevende. Da kan elevene for eksempel lage en bildefortellig fra en fjelltur de har vært på. 
Jeg har også vært med på aldersblandede grupper 5.-7.klasse og laget animasjonsfilm. Programmet vi brukte den gang var Windows Movie Maker. Dette gav elevene en bred øving i å bruke digitale hjelpemidler. Elevene var da delt inn i grupper og på veien fra planlegging til ferdig resultat fikk de bruke både fotoapparat, pc med WMM og mikrofon for lydopptak av replikker, lydeffekter eller de fikk legge på bakgrunnsmusikk.

Jeg ser også for meg å kunne ta inn bruk av bildefortelling i andre fag. Man kan lage bildefortelling i naturfag ved å lage en fortelling om blomster fra den er frø til den visner. Norsk, ved å ta bilder som passer til et valgt eventyr og lese inn eventyret som lydfil. Samfunnsfag, ved å ta bilder fra en tur til museum og lage en film med tema fra den tidsperioden man holder på med. Ja mulighetene er mange. Men som med all bruk av digitale hjelpemidler i undervisning er det viktig med faste rammer satt av lærer i henhold til elevenes utviklingsnivå, at tekniske krav er på plass og sist men ikke minst; at lærer er trygg på de hjelpemidlene og programmene elevene skal bruke. Er dette på plass er mulighetene nesten uendelige mener jeg.

Kilder: Høiland, Terje og Wølner, Tor Arne. 2011 Fra digital ferdighet til kompetanse. (2.utgave)  Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar