Instagram Aina Strand

tirsdag 17. september 2013

Delemne 1: Per Pedagog oppgave

Vi har fått i oppgave i DKL-studiet på Høgskolen i Volda  å kommentere eventuelle mangler og foreslå endringer i en tekst skrevet av Per Pedagog. Det vi skal se på er om teksten oppfyller krav til akademisk oppsett og arbeidsmåte.

Teksten vi skulle vurdere:

IKT er alltid svaret!
Uansett hvilket kompetansemål vi ønsker å nå i læreplanene skal alle norske
elever bruke IKT i alle timene. Dette har regjeringen bestemt. All forskning
viser at IKT gir bedre læring. Elevene synes også at det er mer motiverende å
lære da de får lov til å bruke IKT-verktøy. Forskere som Olav Verstad har
bekreftet dette. Elevene kaster seg over oppgavene med iver og glød bare de
får lov til å sitte bak et tastatur.

            Utfordringen er utsyrssituasjonen. For at elevene skal bruke IKT-verktøyene
effektivt, må de ha skikelig utstyr. Det er avgjørende nødvendig at hver elev får
tilgang til en maskin med minst 2 Giabit internminne, en prosessor med minst
4,2Giaherz arbeidshastighet, og internt platelager på minst 200 Gigabit. Det er
en kjennsjærning at alle pedagogiske program krever slik maskinkraft.
Internettilgangen er ikke lenger noe problem. Det en kjent sak at alle
grunnskoler, og alle videregående skoler, har tilstrekkelig bånnbredde til at alle
elevene kan bruke de resursene de finner på Nettet.
Per Pedagog

Min vurdering:
 • Per Pedagog kommer med en rekke påstander uten å ha dekning verken i egen argumentasjon eller i referanser. Dette mener jeg at han gjør allerede i overskriften.
 • Flere av påstandene mener jeg er rett og slett feil (?), og blir da spesielt nysgjerrig på hva som er kildene til denne Pedagogen.
 • Istedenfor å peke på utfordringer (som er det oppgaven sier han skal gjøre), og drøfte hvorfor han mener dette, skriver han ganske bastant HVA som er den eneste utfordringen.
 • Den ene gangen han viser til noe annet enn egne meninger gjør han det på feil måte. Her mener jeg både at han bør nevne hva Olav Verstad er forsker i, og referere til det konkrete arbeidet hvor Olav Verstad har konkludert med de påståtte fakta.
  Eksempel: Forsker i blablabla, Olav Verstad, har konkludert i sin studie «blablabla» med at elevene synes det er mer motiverende å lære om de får bruke IKT.
 • Det finnes flere eksempler på påstander i teksten som bør underbygges med kilder/referanser og/eller argumentasjon. Feks: «All forskning viser at IKT gir bedre læring».
 • Det har blitt brukt fraser som ikke hører hjemme i en akademisk tekst: «det er en kjennsgjerning at..», «det er en kjent sak at..».
 • Oppsett: nå er jeg usikker på hvor store friheter man kan ta seg ifht oppsett når en tekst skal publiseres på en blogg. Men jeg mener uansett at en fagtekst av denne art burde ha innledning, hoveddel og avsluttes med en konklusjon.
 • Til slutt er jeg usikker på om vi skal kommentere skrivefeil (som jeg finner flere av..) Men jeg mener i hvert fall at om man skal uttale seg så bastant om utstyrskrav bør man kunne stave «Gigahertz» riktig..

  Så er jeg spent på om mine medelever har noen innspill på mine innspill?


  Kilder:

  Pettersen, Roar C.  (2008) Oppgaveskrivingens ABC. Veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo, Universitetsforlaget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar